14.5 °C , pochmurnie Zakopane, Droga do Walczaków 42d
+48 602 778 766 +48 510 082 988

Polityka prywatności

Zasady oraz sposób gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach serwisu domki-pod-giewontem.pl

Serwis działający pod adresem domki-pod-giewontem.pl jest własnością Państwa Bożeny i Mariusza Biegańskich zamieszkałych w Zakopanem przy ul. Mraźnica 6a. Przedstawiona w ramach serwisu oferta usługowo-produktowa nie stanowi oferty w rozumieniu prawa handlowego. W trakcie korzystania z serwisu domki-pod-giewontem.pl zbieramy i wykorzystujemy dane użytkowników tylko i wyłącznie w zakresie i celu niezbędnym do realizacji zapytań usługowych, komunikacji reklamowo – marketingowej oraz działań informacyjnych realizowanych wśród użytkowników i potencjalnych Klientów. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tego typu informacji.

Zabezpieczenie danych osobowych ma dla nas wysoki priorytet. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL). Dbamy o administracyjne, techniczne i fizyczne zabezpieczenia, aby chronić dane osobowe, znajdujące się w naszym posiadaniu, przed nieautoryzowanym ujawnieniem, wykorzystaniem, zmianą i zniszczeniem. Angażujemy się, aby stworzyć odpowiednie procedury kontroli zabezpieczeń, dla ochrony posiadanych przez nas danych osobowych przed wszelkim możliwym do przewidzenia ryzykiem. Dane osobowe zawarte w formularzach (imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres IP) są przechowywane i przetwarzane w sposób zgodny z wymogami polskiego prawa. Zbiór zgromadzonych danych osobowych traktowany jest jako wydzielona baza danych, która przechowywana jest na serwerze w specjalnie wydzielonej strefie bezpieczeństwa. Administratorem gromadzonych danych jest Bożena i Mariusz Biegański. 

Zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 z dnia 29.08.1997 r.) zapewniamy wszystkim Użytkownikom serwisu możliwość wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Dane te mogą zostać w każdej chwili, na prośbę Użytkownika, usunięte. Ponadto każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo do sprostowania danych, ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.

Nie przekazujemy, nie sprzedajemy i nie użyczamy gromadzonych danych osobowych innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to na wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego uprawnionego organu. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.

Używamy plików cookies do analizowania statystyki ruchu użytkowników. Możemy też je umieścić w celu monitorowania przepływu internautów między naszymi serwisami internetowymi (pokojebonia.pl), profilami na portalach społecznościowych (google plus, facebook). Wyłączenie przez użytkownika w przeglądarce obsługi cookies nie powinno spowodować utrudnień w korzystaniu z naszych serwisów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Nie mają one jednak wpływu na podstawową zasadę: nie sprzedajemy i nie udostępniamy osobom postronnym danych personalnych czy adresowych użytkowników.

Pliki cookies

Witryna domki-pod-giewontem.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.

Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.


Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz naszej działalności w celu optymalizacji działań.


Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies. Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.